15 Jun 2017

Algemene Ledenvergadering Mundikat

Hierbij nodigt het bestuur al haar ereleden, leden, gezinsleden en jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op ZATERDAG 24 JUNI 2017, aanvang 13.00 uur in De Hilt, Hasselaarlaan 1C, 3755 AV Eemnes.