Bestuur

Het bestuur van Mundikat vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Het huidige bestuur van Mundikat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Marcel Frank
Penningmeester: Frederik Vervaet
1ste Secretaris: Marit van Ewijk
Lid algemeen: Lotte Hofstee
Lid algemeen a.i.: Christien den Uil

 

 

Contact bestuur

 

Voorzitter
Marcel Frank
marcel@mundikat.nl
06 - 300 088 84

Penningmeester
Frederik Vervaet
frederik@mundikat.nl
06 - 216 933 71

Secretaris
Marit van Ewijk
marit@mundikat.nl
06 - 294 881 83 (van 19h -tot 20h)

Algemeen lid
Lotte Hofstee
lotte@mundikat.nl
06 - 209 495 51

Algemeen lid a.i.
Christien den Uil
christien@mundikat.nl

Bestuur Mundikat
Bestuur
bestuur@mundikat.nl

Historie

 

Mundikat is opgericht in 1976.

Na de oprichting in 1976 stond toetreding tot de FIFe hoog op de agenda. Na twee lange jaren werd Mundikat in 1979 geaccepteerd als volwaardig FIFe lid. Hiermee werd Nederland, na Oostenrijk het tweede land met twee volwaardige FIFe leden. In het begin van de jaren 80 is nog getracht om Mundikat en Felikat in een federatief verband, Felis Neerlandica, samen te brengen. Deze poging strandde echter waardoor Nederland samen met Oostenrijk een uitzondering bleven binnen de FIFe.

Vanaf het begin is Mundikat een actieve en vooruitstrevende vereniging geweest. Een vereniging die voorstander is van beperkte, maar nuttige regels die controleerbaar zijn. Duidelijke en transparante regels dus, waar de leden goed mee uit de voeten kunnen.
Dit credo was dan ook een van de gedachtes achter de oprichting van de vereniging.

Als actieve vereniging heeft Mundikat een indrukwekkende staat van verdienste. Door de jaren heen heeft zij vele bijdragen geleverd aan de catfancy. Zo organiseerde Mundikat twee maal, in 1996 en 2006, een FIFe wereldshow. Daarnaast droeg zij o.a. bij aan de erkenning van de volgende rassen en kleurvariëteiten: de Turkse Angora in creme met wit (1985), de oosters korthaar in fawn en cinnamon en de Brits korthaar golden tabby (1990), de erkenning van de bengaal (1998), de erkenning van de Sphynx en blue golden Brits korthaar (2001), de oosters korthaar in bicolor (2003), Siamees en Balinees in fawn en cinnamonpoint en de Ragdoll in red, cream, torties en tabbies (2004) De meest recente erkenning is die van de Seychellois oftewel de siamees met wit in 2006.

Mundikat is zich bewust van de maatschappelijke veranderingen om zich heen. Mede dankzij de deelname aan organisaties zoals de stichting overlegplatform catfancy (OP) en aan het platform verantwoord huisdierbezit blijft de vereniging goed op de hoogte en draagt zij zelf ook bij aan belangrijke veranderingen. Een blijk van de vooruitstrevendheid van Mundikat volgde uit het aannemen van het OP reglement in 2000 waardoor de verplichte Felv test, een van de redenen achter de oprichting van Mundikat, alsnog werd ingevoerd. Het toonde aan dat de vereniging open stond voor en vol op deelnam aan de veranderende tijdgeest. Zo heeft Mundikat ook bijgedragen aan de OP uitgave “Mooi en Gezond” plan van Aanpak uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten (2002). Ook het openstellen van FIFe shows voor onafhankelijke showgangers, het zogenaamde open deurenbeleid (1995) van de FIFe, is afkomstig van Mundikat.

Deze korte geschiedschrijving doet geen recht aan de gehele geschiedenis van Mundikat en aan alle mensen die hier aan hebben bijgedragen, maar hopelijk geeft het u een korte indruk u een beeld van de levendige historie van deze vereniging.