Doelstelling

De vereniging Mundikat heeft ten doel:
'Het verenigen van fokkers, liefhebbers en houders van katten ter bevordering van het welzijn van de (ras)katten. Mundikat bevordert het verantwoord fokken, houden en verzorgen van (ras)katten.'

Mundikat is lid van de Féderation Internationale Féline(FIFe). Zij houdt zich aan de statuten en reglementen van deze overkoepelende organisatie.

Historie

Mundikat is opgericht in 1976.

Na de oprichting in 1976 stond toetreding tot de FIFe hoog op de agenda. Na twee lange jaren werd Mundikat in 1979 geaccepteerd als volwaardig FIFe lid. Hiermee werd Nederland, na Oostenrijk het tweede land met twee volwaardige FIFe leden. In het begin van de jaren 80 is nog getracht om Mundikat en Felikat in een federatief verband, Felis Neerlandica, samen te brengen. Deze poging strandde echter waardoor Nederland samen met Oostenrijk een uitzondering bleven binnen de FIFe.

Vanaf het begin is Mundikat een actieve en vooruitstrevende vereniging geweest. Een vereniging die voorstander is van beperkte, maar nuttige regels die controleerbaar zijn. Duidelijke en transparante regels dus, waar de leden goed mee uit de voeten kunnen.
Dit credo was dan ook een van de gedachtes achter de oprichting van de vereniging.

Als actieve vereniging heeft Mundikat een indrukwekkende staat van verdienste. Door de jaren heen heeft zij vele bijdragen geleverd aan de catfancy. Zo organiseerde Mundikat twee maal, in 1996 en 2006, een FIFe wereldshow. Daarnaast droeg zij o.a. bij aan de erkenning van de volgende rassen en kleurvariëteiten: de Turkse Angora in creme met wit (1985), de oosters korthaar in fawn en cinnamon en de Brits korthaar golden tabby (1990), de erkenning van de bengaal (1998), de erkenning van de Sphynx en blue golden Brits korthaar (2001), de oosters korthaar in bicolor (2003), Siamees en Balinees in fawn en cinnamonpoint en de Ragdoll in red, cream, torties en tabbies (2004) De meest recente erkenning is die van de Seychellois oftewel de siamees met wit in 2006.

Mundikat is zich bewust van de maatschappelijke veranderingen om zich heen. Mede dankzij de deelname aan organisaties zoals de stichting overlegplatform catfancy (OP) en aan het platform verantwoord huisdierbezit blijft de vereniging goed op de hoogte en draagt zij zelf ook bij aan belangrijke veranderingen. Een blijk van de vooruitstrevendheid van Mundikat volgde uit het aannemen van het OP reglement in 2000 waardoor de verplichte Felv test, een van de redenen achter de oprichting van Mundikat, alsnog werd ingevoerd. Het toonde aan dat de vereniging open stond voor en vol op deelnam aan de veranderende tijdgeest. Zo heeft Mundikat ook bijgedragen aan de OP uitgave “Mooi en Gezond” plan van Aanpak uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten (2002). Ook het openstellen van FIFe shows voor onafhankelijke showgangers, het zogenaamde open deurenbeleid (1995) van de FIFe, is afkomstig van Mundikat.

Deze korte geschiedschrijving doet geen recht aan de gehele geschiedenis van Mundikat en aan alle mensen die hier aan hebben bijgedragen, maar hopelijk geeft het u een korte indruk u een beeld van de levendige historie van deze vereniging.

Mundikat

Een vereniging voor iedereen

Mundikat is een vereniging voor iedereen. Alle kattenliefhebbers en (hobby)fokkers zijn van harte welkom op onze shows of als lid van de vereniging. Op shows als bezoeker, exposant of standhouder of maak als lid van Mundikat gebruik van de vele voordelen, zoals het kunnen aanvragen van stambomen voor uw kittens, kortingen op showinschrijven en seminars of lezingen en het zes maal per jaar ontvangen van ons schitterende Mundikat magazine.

 

 

Mundikat Pers

Stamboek

 

Mundikat is een stamboekvoerende vereniging. Dit houdt in dat de vereniging aan hoofdleden die een geregistreerde FIFe cattery hebben, stambomen voor de geboren kittens uitgeeft. De vereniging is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afstammingsgegevens van alle raskatten die door de Mundikatleden worden gefokt.

Bij Mundikat nemen we deze verantwoordelijkheid enorm serieus. We hechten enorm veel waarde aan de juistheid van de registratie en afstamming.

 

Meer info

 

Shows

 

Mundikat organiseert jaarlijks 5-7 internationale kattenshows onder auspiciën van de Fédération Internationale Féline( FIFe), waaronder elk jaar met Pasen een 2 daagse show. In 2016 was deze show in Nieuwegein.

Op onze shows zijn meestal tussen de 350 en 550 katten te bewonderen. De aanwezige katten worden gekeurd door internationale keurmeesters die afkomstig zijn uit heel Europa.Meer info

Magazine

 

Mundikat Magazine is het contactorgaan van de vereniging Mundikat en verschijnt zesmaal per jaar in full-colour. Mundikat-leden ontvangen het blad gratis. Er wordt naar gestreefd de lezer zo breed mogelijk te informeren over het dier dat ons allen zo na aan het hart ligt: de kat.

Daarnaast bevat Mundikat Magazine mededelingen van het hoofdbestuur, commissies en rasclubs.
Aan de vormgeving en opmaak van het blad wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

 

Meer info