Magazine

Mundikat Magazine is het contactorgaan van de vereniging Mundikat, Mundikat-leden ontvangen het full-colour blad gratis. Er wordt naar gestreefd de lezer zo breed mogelijk te informeren over het dier dat ons allen zo na aan het hart ligt: de kat. Naast informatie over de verschillende kattenrassen, wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en welzijn. In elk nummer wordt een interview met een fokker gepubliceerd en ook de wilde familieleden van onze huiskamertijgertjes komen ruimschoots aan bod. Ook kattenkunst en -literatuur wordt niet vergeten.

Daarnaast bevat Mundikat Magazine mededelingen van het hoofdbestuur, commissies en rasclubs. Vanzelfsprekend worden shows in binnen- en buitenland belicht, verschijnt in elk nummer een showagenda en worden foto's van Mundikat-shows gepubliceerd. Aan de vormgeving en opmaak van het blad wordt de grootst mogelijke zorg besteed.

We zoeken nog mensen die de redactie van het magazine willen helpen en/of versterken. Mocht u interesse hebben kunt u dit mailen naar bestuur@mundikat.nl

Mundikat Magazines