Pers

Fijn dat u aan Mundikat denkt!
Wij waarderen het enorm als u aandacht wilt besteden aan onze vereniging. Wanneer u een van onze artikelen wilt overnemen op uw website of indien u een evenement wilt bijwonen van Mundikat, neem dan eerst contact met ons op. Stuurt u dan een e-mail naar pr@mundikat.nl.

Verder vragen wij u om altijd een URL naar onze website toe te voegen in een artikel dat is overgenomen van de Mundikat website of tot stand is gekomen n.a.v. één van onze evenementen.

Magazine

 

Mundikat geeft een magazine uit dat 6 x per jaar verschijnt. Het Mundikat Magazine is een full color magazine met een groot bereik. Het magazine biedt eventueel de mogelijkheid aan onze adverteerders en andere kat gerelateerde bedrijven de mogelijkheid een persbericht te plaatsen. Hierover beslist de redactie van het magazine.

Evenementen

 

Mundikat organiseert diverse evenementen. Wij stellen uw aandacht en ondersteuning enorm op prijs. Persberichten van Mundikat evenementen kunt u opvragen door contact op te nemen via e-mailadres pr@mundikat.nl. Ook kunnen wij u in contact brengen met de juiste mensen binnen de vereniging als het gaat om interviews of bijvoorbeeld additionele informatie of mogelijkheden.

Social Media 

 

Mundikat is ook te vinden op Twitter (@mundikat), Facebook (/mundikat) en (/mundikatshows), LinkedIn (/company/mundikat) en op Instagram.

Een link naar onze voornaamste Social Media pagina's vindt u onderaan de pagina.

Historie

Mundikat is opgericht in 1976 als afsplitsing van Felikat.

Na de oprichting in 1976 stond toetreding tot de FIFe hoog op de agenda. Na twee lange jaren werd Mundikat in 1979 geaccepteerd als volwaardig FIFe lid. Hiermee werd Nederland, na Oostenrijk het tweede land met twee volwaardige FIFe leden. In het begin van de jaren 80 is nog getracht om Mundikat en Felikat in een federatief verband, Felis Neerlandica, samen te brengen. Deze poging strandde echter waardoor Nederland samen met Oostenrijk een uitzondering bleven binnen de FIFe.

Vanaf het begin is Mundikat een actieve en vooruitstrevende vereniging geweest. Een vereniging die voorstander is van beperkte, maar nuttige regels die controleerbaar zijn. Duidelijke en transparante regels dus, waar de leden goed mee uit de voeten kunnen.
Dit credo was dan ook een van de gedachtes achter de oprichting van de vereniging.

Als actieve vereniging heeft Mundikat een indrukwekkende staat van verdienste. Door de jaren heen heeft zij vele bijdragen geleverd aan de catfancy. Zo organiseerde Mundikat twee maal, in 1996 en 2006, een FIFe wereldshow. Daarnaast droeg zij o.a. bij aan de erkenning van de volgende rassen en kleurvariëteiten: de Turkse Angora in creme met wit (1985), de oosters korthaar in fawn en cinnamon en de Brits korthaar golden tabby (1990), de erkenning van de bengaal (1998), de erkenning van de Sphynx en blue golden Brits korthaar (2001), de oosters korthaar in bicolor (2003), Siamees en Balinees in fawn en cinnamonpoint en de Ragdoll in red, cream, torties en tabbies (2004) De meest recente erkenning is die van de Seychellois oftewel de siamees met wit in 2006.

Mundikat is zich bewust van de maatschappelijke veranderingen om zich heen. Mede dankzij de deelname aan organisaties zoals de stichting overlegplatform catfancy (OP) en aan het platform verantwoord huisdierbezit blijft de vereniging goed op de hoogte en draagt zij zelf ook bij aan belangrijke veranderingen. Een blijk van de vooruitstrevendheid van Mundikat volgde uit het aannemen van het OP reglement in 2000 waardoor de verplichte Felv test, een van de redenen achter de oprichting van Mundikat, alsnog werd ingevoerd. Het toonde aan dat de vereniging open stond voor en vol op deelnam aan de veranderende tijdgeest. Zo heeft Mundikat ook bijgedragen aan de OP uitgave “Mooi en Gezond” plan van Aanpak uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten (2002). Ook het openstellen van FIFe shows voor onafhankelijke showgangers, het zogenaamde open deurenbeleid (1995) van de FIFe, is afkomstig van Mundikat.

Deze korte geschiedschrijving doet geen recht aan de gehele geschiedenis van Mundikat en aan alle mensen die hier aan hebben bijgedragen, maar hopelijk geeft het u een korte indruk u een beeld van de levendige historie van deze vereniging.

Persbericht Mundikat

Contact opnemen

 

Wij verzoeken u contact op te nemen met de Werkgroep PR van Mundikat.
E-mail: wepr@mundikat.nl