Cat Foundation met kat

Coaching

Attention

Training

Waarom een stichting?

De afgelopen jaren hebben we moeten concluderen dat het voor 'nieuwe' fokkers enorm moeilijk is om hun plekje te vinden. Om een start te maken met een nieuwe hobby, of simpelweg de drempel over te stappen om eens een show te doen. Hoe begin je aan zoiets en hoe leer je kritisch te kijken naar je katten en bij te kunnen dragen aan de verbetering van een ras. Hiervoor is basiskennis nodig. Zonder hulp van de meer ervaren fokkers is een start vaak enorm moeilijk.

Tevens zijn we in de afgelopen jaren helaas dikwijls tegen zaken opgelopen waarbij we als vereniging met alle  beschikbare mogelijke acties hebben getracht de 'hoofdpersonen', de katten(!!), te helpen, redden of een nieuw tweede leven te bieden indien hun 'personeel' helaas kwam te overlijden of de zorg voor de katten niet meer op zich kon nemen. Voor de katten doen we het immers. Alles uit de kast halen en dan achteraf dikwijls tot de conclusie moeten komen dat we nog zo veel meer hadden kunnen doen als we hiervoor een structurele oplossing hadden.

En als laatste, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze leden, en onze fokkers bij blijven en hun kennis kunnen ontwikkelen? Hoe geven we de kennis mee die beschikbaar is? Door het actief en structureel aanbieden van seminars en lezingen willen we hier op in gaan spelen. Mensen die hun sporen hebben verdiend in de dierengeneeskunde, geneticaleer. Mensen die zich actief bezig houden met onderzoeken naar ziektes als bijvoorbeeld FIP, HCM en PKD. Deze mensen willen we naar Nederland laten komen om onze leden te informeren over de ontwikkelingen op hun vakgebied en zo de aanwezige kennis te vergroten.

Samen (nog) beter!!

 • Iets terug doen voor die waar het werkelijk om gaat: DE KATTEN
 • Beginnende fokkers een betere start
 • Opleiden van leden en nieuwe leden
 • Meer kennis bij onze leden en onze fokkers.
 • Buddy bij:
  • Fokken – beginners en ervaren ‘beginners’
  • Showen
  • Gezondheid
 • Betere begeleiding in ‘moeilijke’ tijden en minder zorgen.

Hoe nu verder?

Tijdens de komende ALV van Mundikat op 30-06-2018, willen wij de plannen delen met de leden van Mundikat. Plannen waar al een lange tijd aan gewerkt is en waarover is gesproken met potentiële sponsoren. Ook willen we een voorstel presenteren over de manier waarop deze enorm ambitieuze plannen financieel haalbaar moeten worden.

We zijn hier enorm enthousiast over en hopen dat onze leden hier net zo enthousiast over zullen zijn!! 

 

Coaching

Mentor Programma

 • Hulp bij opstarten
 • Show Mentor
 • Mentorship Fokkers
 • Eerstelijns ondersteuning

 

Attention

Hulpprogramma (Sponsering)

 • Bij calamiteiten
  • Ondersteuning bij herplaatsing
  • Onderdak en socialisatie
  • Duidelijkheid (over lot katten)
 • Buddy programma bij veterinaire problemen

Training

Training Programma

 • Lezingen (vb. Leslie Lyons, Susan Little)
 • (Basis) Training
 • Seminars
 • Support (nieuwe) leden door uitbreiding kennis.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u via e-mail contact opnemen via:

info@mundikat.nl