.

Info Foktips

 

De praktische kant van het fokken

Als u uw poes wilt laten dekken, zult u allereerst een kater voor haar moeten zoeken.
Bent u nog onervaren in de kattenwereld, dan is overleg met de fokker van uw poes, de stamboekcommissie of eventueel een rasclub, raadzaam.
Heeft u de ideale dekkater gevonden, dan belt u met de eigenaar, wisselt kopieën van stambomen van poes en kater uit en u vraagt of uw poes t.z.t. mag komen voor een dekking. Tevens vraagt u hoeveel dekgeld u moet betalen. Ook moet u afspraken maken over de vereiste inentingen en testen.
Ook zijn, naast de verplichte katten- en niesziekte-inentingen, een test op het Feline leukemievirus (IF-test) en een test op het FIV-virus (kattenaids) nadrukkelijk aanbevolen. Soms vraagt men ook een FIP-test (besmetteljke buikvliesontsteking). Uiteraard moet de poes vlo- en wormvrij zijn.
Als uw poes krols is brengt u haar op de 1e maar meestal de 2e dag van de krolsheid naar de kater.
Inentingsboekje, het dekbewijs, de testpapieren en een kopie van de stamboom neemt u zelf mee.
Op de plaats van bestemming aangekomen, bekijkt u de kater en zijn verblijf. Als het niet naar wens is, bent u vrij uw poes weer mee te nemen. Omgekeerd is de dekkatereigenaar ook vrij u te laten weten, dat uw poes om wat voor reden dan ook, niet door zijn kater gedekt kan worden. Het is heel handig om, vóór de dekking gaat plaatsvinden, de dekkater thuis te bezoeken.

Als er geen belemmeringen zijn, blijft uw poes logeren en zal de dekkatereigenaar u laten weten hoe de dekking verloopt en wanneer de poes weer naar huis kan. Langer dan 3 à 4 dagen hoeft ze meestal niet te blijven. Daarna haalt u uw poes op, betaalt het dekgeld en vult samen met de dekkater eigenaar het eerste deel van het dekbewijs in, want de dekkatereigenaar vervolgens ondertekend.
Maak meteen een goede afspraak over een eventuele overdekking als de poes niet zwanger blijkt te zijn, maar opnieuw krols wordt. Het is gebruikelijk dat u een, maar meestal meerdere, gratis herdekkingen krijgt als de poes niet heeft opgenomen of de zwangerschap voortijdig beëindigd wordt.

Na ongeveer 3 à 4 weken kunt u aan de tepels zien of uw poes zwanger is; ze worden rozerood en groter. Nadat het nestje geboren is dient u binnen 70 dagen het dekbewijs volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en de dekkatereigenaar op te sturen naar de stamboekadjunct die voor uw ras verantwoordelijk is. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. Nadat u de stambomen betaald heeft worden de stambomen binnen enkele weken naar u opgestuurd samen met een eigendomsoverdracht voor iedere kat.

Wilt u niet fokken, dan kunt u uw poes laten steriliseren of de kater laten castreren. Over de goede leeftijd waarop dit kan gebeuren, kunt u het best met uw dierenarts overleggen. Ook kunt u bij collega fokkers/liefhebbers te rade gaan of bij de rasclub. Op tentoonstellingen kunt u uw gecastreerde katers en gesteriliseerde poezen gewoon inschrijven. Hiervoor zijn aparte klassen met eigen titels.