.

Kittenbemiddeling

 

Als "service" kunnen leden gebruik maken van de kittenbemiddeling van Mundikat.
Zoekt u een kat of heeft u kittens te koop, dan kunt u via de kittenbemiddeling  adressen van verkopers krijgen of uw eigen nestje bij hen opgeven voor bemiddeling.

De kittenbemiddeling kent verschillende kanalen waarlangs de bemiddeling kan verlopen. U kunt zelf kiezen van welke mogelijkheden u gebruik wil maken.  De eerste mogelijkheid is bemiddeling via de website. Op de site vindt u het bemiddelingsformulier dat zowel via een offline formulier als via een online aanmeldformulier aangeleverd kan worden. De website heeft een groot bereik. Zij wordt dagelijks door enkele honderden mensen bezocht. De laatste mogelijkheid is de telefonische bemiddeling. De contactpersoon kunt u vinden in het magazine. De telefonische bemiddeling kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak, maar zij heeft maar een beperkt bereik. Alle vormen van kittenbemiddeling zijn gratis voor de leden.