.

Veterinair Commissie

 

Bij Veterinaire commissie kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met het welzijn en de gezondheid van katten. Op verzoek wordt informatie toegestuurd over ziektes en aandoeningen van katten.
Is er een besmettelijke ziekte in uw huis uitgebroken, dan dient u dit onmiddellijk bij de commissie te melden. Een van de commissieleden zal u vervolgens als contactpersoon terzijde staan. Uw cattery wordt dan tijdelijk gesloten. Een dergelijke sluiting is in uw eigen belang. U geeft daarmee een duidelijk signaal af naar uw collegafokkers dat u open en eerlijk bent en dat u alle middelen inzet om de ziekte te bestrijden en uw collega’s vrij te waren van een eventuele besmetting. Zodra u de ziekte weer de baas bent wordt u na overleg met de commissie weer open verklaard. Zowel de sluiting als de opening geschieden per brief. Zodat u hiervan een tastbare verklaring heeft.

Heeft u een ziek kitten gekocht bij een Mundikat-lid en wilt u daarover een klacht indienen, dan kunt u dat alleen schriftelijk doen bij het bestuurssecretariaat. Het bestuur zorgt ervoor dat de klacht door de veterinaire commissie, of eventueel door de disciplinaire commissie wordt behandeld.