22 Apr 2020

ALV 2020 tot nader order uitgesteld.

Beste leden van Mundikat,

Wellicht ter overvloede, maar vanwege de wereldwijde uitbraak van het corona virus (COVID-19), de huidige maatregelen en de angst die momenteel leeft in verband met verdere verspreiding van het virus, heeft het bestuur van Mundikat helaas besloten ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20-06-2020 tot nader order uit te stellen.

We missen jullie allemaal enorm <3 <3 , maar gezondheid gaat nu absoluut voor. Het is op dit moment niet wenselijk en toegestaan om in grote getale bijeen te komen.

Zodra de mogelijkheid er wel weer is, zullen we de leden tijdig informeren.

Blijf veilig allemaal!!

Het bestuur van Mundikat