29 Jun 2023

Persbericht halfjaarlijks Overleg Kattensector met Ministerie LNV en NVWA 10 mei 2023

Aanwezig: vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de NVWA, M. Frank namens Felikat en Mundikat (FIFe), F. Rensen namens Neocat, NLKV en NKFV, L. van Mullem namens TICA Cats and Tulips

Vorige maand hebben we namens de kattenverenigingen wederom overleg gehad met het ministerie en de NVWA. Tijdens dit prettige gesprek is er over een aantal punten overleg geweest. Hiervan doen wij verslag in onderstaand persbericht.

Duidelijkheid c.q. overleg over het fokken met en van brachycefale kattenrassen

De uitspraak die de Minister begin dit jaar heeft gedaan over het houd-/vertoningsverbod van brachycefale dieren is in de buitenlandse pers in nieuwsberichten vertaald als “alle kortsnuitige dieren worden verboden”. Het LNV geeft aan dat dit zeker niet de daadwerkelijke boodschap is en dat de uitwerking hiervan genuanceerder zal zijn. Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar dit zal niet op korte termijn in werking gesteld worden.

Mundikat is in gesprek geweest met de faculteit in het kader van onderzoek voor brachycefalie bij katten en heeft aangegeven hier graag aan te willen meewerken. Hier zijn tot op dit moment nog geen concrete vervolgstappen uit voortgekomen.

Overleg over het fokken met PER/EXO

Over het algemeen is het beeld vanuit de verenigingen dat fokkers en keurmeesters welwillend zijn om te verbeteren naar de minder extreme kortsnuitigheid. In trainingssessies voor keurmeesters wordt hier ook op gehamerd. Bij TICA en de FIFe zijn vooral veel internationale keurmeesters, dan kan het een grotere uitdaging zijn om nationale regelgeving goed door te geven. Indien het gebit (bite) bij een kat op show onvoldoende is, volgt diskwalificatie.

Het Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Neocat geeft aan fokkers van PER/EXO een bijsluiter met meer informatie en richtlijnen vanuit de vereniging. Hierin staat onder meer beschreven wat een gewenste kopvorm is voor brachycefale katten, en wordt aangegeven dat fokkers hun ouderdieren moeten laten controleren bij de dierenarts voordat het fokken daadwerkelijk plaatsvindt. In het formulier dat hiervoor gebruikt wordt, is onder andere aandacht besteed aan het ademhalingsstelsel, formaat en bouw van de neus en het gebit. Deze controle en dit formulier worden aanbevolen voor alle rassen, niet alleen de PER/EXO. In vergelijking met de vroege jaren 2000 is de Perzische kat in populariteit sterk gedaald. Vanuit de verenigingen is het standpunt dat de hele extreme kopvorm/kortsnuitigheid niet meer wenselijk is, en dat gestreefd moet worden naar raspopulaties die geen welzijnsproblemen hebben naar aanleiding van schadelijke uiterlijke kenmerken.

Controle verenigingen op tegengaan fokken met ongezonde katten

Door de verenigingen is een gezondheidsverklaring opgesteld die door een dierenarts ondertekend moet worden. Hierop staan een aantal aspecten vermeld voor een duidelijke screening voordat er met een kat gefokt wordt. Een dergelijke gezondheidsverklaring is momenteel nog optioneel.

De FIFe heeft diverse (rasgebonden) gezondheidstesten verplicht gesteld, deze dienen bij het fokken van een nest ingevoerd en gecontroleerd te zijn.

Medewerkers van NVWA of LID legitimeren zich altijd als zij controles aan huis uitvoeren. Zij doen zich niet voor als zogenaamde kittenkopers.

Duidelijkheid over, van, voor het toestaan/verbieden van katten met (een) wilde voorouder(s) in recente generaties (Savannah, Ashera).

Team Natuur bij de NVWA houdt toezicht op houders van dit type dieren. Tot en met de F5 na-fok is de Cites-regelgeving van kracht. Dus bij bezit van een F4 kruising bijlage B met huiskat is er een Cites-vergunning nodig.

Fokkers die wilde katten inkruisen kunnen bij de Neocat, NLKV, NKFV en TICA Cats and Tulips geen stamboom aanvragen. Het fokken van wilde katten bij FIFe is al langere tijd verboden.

Rapport ‘Fokken van designerkatten als de Bambino Sphynx’ en mogelijke herziening inzake ras Lykoi

Er is inmiddels nieuw wetenschappelijk onderzoek is over de Lykoi, waarbij reden is om aan te nemen dat dit type kat niet in het bovengenoemde rapport van de faculteit hoort. Mundikat heeft bij de faculteit gevraagd om een herziening, de faculteit heeft aangegeven dat dit rapport is opgesteld in opdracht van de NVWA. NVWA  en LNV gaan het onderzoek over de Lykoi bekijken en nemen dit mee in volgende overleggen met de faculteit.

Communicatie en toezicht op fokkers van Folds

De NVWA webpagina (Fokken met katten | Honden en katten | NVWA) en het persbericht over het fokverbod van Folds is eind 2022 vrij groot door de media is opgepakt. TICA Cats and Tulips en Neocat geven sinds 01-01-2023 geen afstammingsbewijzen meer uit voor nesten van Scottish/Highland Folds. Neocat geeft ook geen papieren uit voor Straights. Op Neocat-tentoonstellingen worden geen  Folds/Straights toegelaten. Bij de FIFe waren de Folds/Straights al verboden.

Het Ministerie van LNV vraagt of de kattensector in de klankbordgroep van I&R kat wil zitten en ook voor het houd- en tentoonstellingsverbod. De verenigingen zullen hiervoor iemand aanwijzen.

Mochten er vanuit de sector zaken spelen, vernemen we dit graag via uw eigen vereniging zodat wij dit mogelijk kunnen opnemen in een volgend overleg.