25 Mar 2024

Persbericht halfjaarlijks Overleg Kattensector met Ministerie LNV en NVWA 9 november 2023

Aanwezig: vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Landelijke Inspectiedienst (LID), Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voor de kattensector Marcel Frank (Mundikat, Felikat), Liesbeth van Mullem (TICA Cats and Tulips) en Fenny Rensen (Neocat, NLKV en NKFV).

Al een aantal jaren hebben Felikat, Mundikat, Neocat, NLKV, NKFV en TICA Cats en Tulips elk halfjaar overleg met de overheid. In november 2023 kwamen in een informatief gesprek de volgende punten aan de orde:

De onduidelijkheid in de criteria voor bedrijfsmatigheid.

LID en RVO zullen hier in het volgende gesprek op terugkomen. Controleurs van de LID hebben een buitengewone opsporingsbevoegdheid: fokkers moeten hen dus toegang verlenen. De instanties geven aan dat er geen willekeur in toegepaste controles bestaat: er wordt ook toezicht gehouden op fokkers die stamboomloze kittens verkopen op marktplaats.nl. Er zijn middelen om dit uit te voeren.

Naaktkatten:

zij staan ter discussie. De kattensector vraagt welke wetenschappelijke onderbouwing dit heeft. Men baseert zich op een onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en een Duits vonnis van 2018. Hierin gaat het bijvoorbeeld over de verstoorde thermoregulatie, huidproblematiek en het ontbreken van een deel van de zintuigelijke waarneming door het afwezig zijn van de snor- en tastharen. Als de kattensector over wetenschappelijke onderzoeken beschikt die het tegendeel bewijzen wil de NVWA deze graag ontvangen.

Kortsnuitigheid:

de kattensector doet haar best uit te dragen dat een kattenschedel geen hondenschedel is en dat ze bij het beoordelen van kortsnuitigheid niet over één kam geschoren mogen worden. Fokkers hebben qua gezondheid (bijvoorbeeld PKD) al veel bereikt maar de media blijven hameren op de korte neus. De LNV onderschrijft dit maar geeft aan dat in het toezicht veel meer zaken meegenomen worden bij het beoordelen van dergelijke katten, zoals aanwezige oogproblematiek, traanstrepen, gebitsproblemen, hoorbaar ademgeluid in rust etc.

Lykoi:

het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde blijft bij het negatieve fokadvies over de Lykoi, ook na het door de kattensector aangeleverde uitgebreide rapport met andere informatie.

Folds:

naast het fokverbod van de Scottish en Highland Folds is er nu ook een houdverbod in de maak met een overgangstermijn voor de Folds die er nu al zijn.

Onderzoek LNV:

volgend jaar voert het LNV een risico-inventarisatie van schadelijke uiterlijke kenmerken uit. Dit onderzoek wordt eind 2024 gepubliceerd.

Voorstel van de Europese Commissie over ‘welfare dogs and cats and their traceability’

Kort na dit gesprek werd het voorstel van de Europese Commissie over ‘welfare dogs and cats and their traceability’ gepubliceerd: Welfare of dogs and cats (europa.eu). Ook hierbij werd het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen gevraagd om input.

Medio 2024 staat opnieuw een gesprek met Ministerie LNV, NVWA, LID en RVO gepland. Wij zullen u op de hoogte houden als er vanuit de overheid nieuwe ontwikkelingen betreffende raskatten zijn.