26 Sep 2017

Wijziging bestuurssamenstelling Mundikat

Beste ere-leden, leden van Mundikat en geïnteresseerden,

De afgelopen maanden is het bestuur van Mundikat druk bezig geweest om het bestuur verder uit te breiden naar 5 leden. Hierover heeft u ook kunnen lezen in de vorige edities van het Mundikat magazine. Naar aanleiding van een aantal gesprekken zijn wij verheugd om mee te mogen delen dat Astrid Lamain en Frederik Vervaet op ad-interim basis, tot het bestuur toetreden. Astrid zal als algemeen lid (a.i.) het bestuur verder gaan aanvullen. Frederik wordt penningmeester (a.i.) van de vereniging.

Erica is sinds vorig jaar lid van het bestuur. Met de komst van Frederik en in lijn met onze reglementen, is zij uitgetreden uit het bestuur en zal zij een overstap maken naar de showcommissie. Erica zal meehelpen bij het organiseren en verbeteren van onze shows en ze continueert haar rol als chef steward van Mundikat.

Astrid is per e-mail bereikbaar op astrid@mundikat.nl en Frederik op frederik@mundikat.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Marcel Frank
Voorzitter