FIFe logo reverse 150x150 kopieren

General Assembly FIFe

2023 - Tavira (Portugal)
25 & 26-05-2023

 

 • Katten vanuit Rusland importeren is weer mogelijk vanaf 27-05-2023.

Overige beslissingen met ingang van 01-01-2024:

 • Binnen FIFe komt een 'FIFe Feline Fund', voor onderzoeken naar gezondheid van katten. (20 voor, 14 tegen, 4 onthoudingen)
 • Wijziging rasstandaard Heilige Birmaan  - wijziging fouten.
  • Voorstel a) wijziging lijst van fouten (33 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
  • Voorstel b) wijziging lijst van fouten voor inhouding certificaat (35 voor, 3 tegen)
 • Registratie van tabbypatroon voor van (01) en harlekijn (02) katten in alle rassen mogelijk maken (28 voor, 8 tegen, 2 onthoudingen) - voorstel Mundikat
 • Poezen mogen niet meer dan 2 nesten per jaar krijgen met een maximum van 3 nesten in 24 maanden (FIFe B&R rules) (36 voor, 2 tegen) - voorstel Mundikat
 • Periode voor overdracht cattery na overlijden aan wettige erfgenaam aangepast naar 20 jaar (25 voor, 9 tegen, 4 onthoudingen)
 • Toevoegen van titels en certificaten voor kittens en junioren - Kitten Champion & Junior Champion (32 voor, 5 tegen, 1 onthouding)
 • Minimum aantal katten op show in Wit-Rusland aangepast naar 80. (23 voor, 13 tegen, 2 onthoudingen)
 • Uitzonderingen voor shows in Indonesië komen te vallen onder een nieuwe Annex 6 (33 voor, 5 tegen)
 • Shows in Italië (21 voor, 17 tegen) en Noorwegen (23 voor, 15 tegen) komen te vallen onder Annex 2.
 • Start van een nieuwe Winner Show: Black Sea Winner (BSW) door Moldavië, Roemenië en Oekraïne (34 voor, 3 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging van leeftijd voor shows (24 voor, 12 tegen, 2 onthoudingen):
  • Kittens van 4-7 maanden -> 4-8 maanden
  • Junioren van 7-10 maanden -> 8-12 maanden
  • Open klasse van ouder dan 10 maanden -> ouder dan 12 maanden
 • Verruiming van het aantal maanden waarin een Winner Show georganiseerd mag worden. (32 voor, 6 tegen)
 • Verlaging van het aantal katten voor een Breed BIS. (32 voor, 6 tegen)
 • Presentatie Best in Show moet ook in het Engels. (27 voor, 11 tegen)
 • Toevoeging jaar aan National Winner titel. (31 voor, 7 tegen)

2022 - Plzeň (Czech Republic)
26 & 27-05-2022

 

Beslissingen met ingang van 01-01-2023:

 • Er komt een nieuwe FIFe commissie voor Public Relations. (29 voor, 6 tegen, 1 onthouding)
 • Stoppen van vertalingen naar Duits en Frans tijdens de FIFe GA. (21 voor, 15 tegen)
 • Verduidelijking omschrijving artikel over accepteren buitenlandse leden. (34 voor, 1 tegen, 1 onthouding)
 • Update verouderde tekst in artikel over versturen agenda GA. (35 voor, 1 tegen)
 • Wijziging aantal groepen op shows voor de Neva Masquerade van 2 naar 4. (35 voor, 1 tegen)
 • Code voor de oogkleur voor katten met blauwe ogen moet geregistreerd worden. (20 voor, 14 tegen, 2 onthoudingen)
 • Opsplitsing silver/golden agouti pointed BLH/BSH 21 33 naar BLH/BSH 11 33 en BLH/BSH 21 33. (29 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Showen in controleklasse(13b) is weer mogelijk vanaf F1 na een crossbreeding (32 voor, 3 tegen, 1 onthouding)
 • Het mogelijk maken van het versturen van een digitale stamboom (26 voor, 9 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging bij het verwijderen van catterynamen (34 voor, 2 tegen)
 • Wijziging voor toegestane outcross EUR (European Shorthair) (23 voor, 10 tegen, 3 onthoudingen)
 • Aanpassing voor de benodigdheden voor behalen DM titel (25 voor, 9 tegen, 2 onthoudingen)
 • Een tattoo is niet meer toegestaan, gebruik van alleen microchips voor identificatie en registratie. (34 voor, 2 tegen)
 • FIFe logo en naam FIFe lid moet vermeld staan op de voorzijde van de stamboom (28 voor, 5 tegen, 3 onthoudingen)
 • Kittens moeten een microchip hebben bij verhuizing en deze moet op de stamboom vermeld staan (27 voor, 8 tegen, 1 onthouding)
 • Kittens mogen verhuizen op een leeftijd van 14 weken (voorheen 12 weken). (32 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen)
 • Wijziging periode behouden cattery, na overlijden, door een wettelijke erfgenaam. (31 voor, 2 tegen, 3 onthoudingen)
 • BOM (Bombay) aangenomen als voorlopig erkend ras. (35 voor, 1 tegen)
 • Stemming over mogelijkheid erkenning Lykoi op basis van wetenschappelijk onderzoek niet gezien als 'naked breed' (31 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
 • LYO (Lykoi) aangenomen als voorlopig erkend ras. (33 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen)
 • Keurmeesters mogen vaker keuren op een niet FIFe show. (25 voor, 11 tegen)
 • Digitaal versturen van certificaat voor Judge Seminar wordt mogelijk. (34 voor, 1 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging corresponderen van wijzigingen bij keurmeesters (puur administratief) (32 voor, 2 tegen, 2 onthouding)
 • Start van een nieuwe Winner Show: Central European Winner (CEW) door Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slowakije (30 voor, 6 tegen)
 • Wijziging over dagen waarop shows mogen worden georganiseerd. (34 voor, 2 tegen)
 • Winner Shows moeten nu 1 jaar vooraf worden gemeld op de showkalender (voorheen 2 jaar). (33 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen)
 • Wijziging over uitbetalen van keurmeesters op show. (34 voor, 2 tegen)
 • Verbod op import van katten uit Rusland en het houden van shows in Rusland.

2021 - Riga (Latvia)
30-09 & 01-10-2021

 

Beslissingen met ingang van 01-01-2022:

 • Wijziging EMS code Japanese Bobtail to JBS - Japanese Bobtail Shorthair. (29 voor, 1 tegen, 5 onthoudingen)
 • Wijziging in General Part voor de beschrijving van 09 (met wit). (29 voor, 6 tegen)
 • Wijziging in de rasstandaard van de Korat - 'stop' naar 'indentation'. (33 voor, 2 tegen)
 • Wijziging in de 'Breeding & Registration' regels Maine Coon (MCO) verwijderen verplichte HD-test. (29 voor, 6 tegen)
 • Voor nieuwe rasspecifieke testen is onderbouwd wetenschappelijk onderzoek verplicht. (21 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen)
 • De Novice-klasse voor MCO is alleen open voor katten geboren in noordoost Amerika (25 voor, 8 tegen, 2 niet uitgebracht)
 • Maine Coon (MCO) met blauwe ogen alleen toegestaan in 01 (van), 02 (harlekijn) en 03 (bicolour) katten. (21 voor, 12 tegen, 2 onthoudingen)
 • Verduidelijking regels over de definitie van het FIFe stamboek. (32 voor, 2 tegen, 1 onthouding)
 • Verduidelijking regels over de definitie van het FIFe stamboek - LO register. (33 voor, 1 tegen, 1 niet uitgebracht)
 • Speciale codes voor registratie en het gebruik van haakjes en hun betekenis. (26 voor, 9 tegen)
 • Zuster rassen, ook voor niet volledig erkende zuster rassen. (32 voor, 3 tegen)
 • Goedgekeurde raskruising voor SRL/SRS met BLH/BSH tot 01-01-2026. (31 voor, 4 tegen)
 • Afschaffing van de controleklasse (13b) voor F1 katten na een raskruising. (24 voor, 11 tegen)
 • Volledige erkenning van silver varieteiten bij Bengalen (BEN). (34 voor, 1 tegen)
 • Verlenging van de voorlopige training van keurmeesters in rasgroepen A,B,C,D. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Extra regel voor aanvragen toelatingsexamen leerlingkeurmeesters, verplicht als steward in BIS. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Mogelijkheden afnemen theorie-examen en praktijkexamens. (18 voor, 16 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging en toevoeging regels voor 'Student Judge Certificates'. (29 voor, 4 tegen, 2 niet uitgebracht)
 • Wijziging in regels voor de aanvraag van een examen. (27 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
 • Voor beide onderdelen van examens is minimaal 80% score nodig. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Toevoeging vragen over de showregels bij theorie-examens. (21 voor, 14 tegen)
 • Wijzigen hoeveelheid stages voor 'probational' judges. (25 voor, 10 tegen)
 • Wijzigen benodigheden examens in een volgende categorie. (24 voor, 11 tegen)
 • Wijzigen minimaal aantal katten voor shows in landen onder Annex 1 (22 voor, 12 tegen)
 • Verwijderen einddatum van uitzonderingen voor shows in landen onder Annex 4.(21 voor, 13 tegen, 1 onthouding)
 • Verlengen van uitzonderingen voor shows in landen onder Annex 6 t/m 31-12-2026. (26 voor, 8 tegen, 1 niet uitgebracht)
 • Toevoeging Denemarken aan lijst van landen die de Scandinavian Winner show organiseren. (33 voor, 2 tegen)
 • Toevoegen Maleisië aan lijst van landen met een uitzondering voor de hoeveelheid BIS voor een JW titel. (30 voor, 5 tegen)
 • Mogelijkheid om een 3-certificaten show te organiseren, eens per jaar. (21 voor, 14 tegen)
 • Toevoegen regel aan artikel over de datum van de World Show. (32 voor, 1 tegen, 2 onthouding)
 • Speciale regels voor de World Show. (32 voor, 3 tegen)
 • Nieuwe titel DSW (Distinguish Senior Winner) voor katten > 7 jaar. (29 voor, 6 tegen)