FIFe logo reverse 150x150 kopieren

General Assembly FIFe

Met goedkeuring van FIFe, hieronder een link naar de voorstellen voor de GA 2024 in Parndorf (Austria):

Agenda GA2024 ter voorbereiding op FIFe hearing Mundikat leden 08-05-2024

2023 - Tavira (Portugal)
25 & 26-05-2023

 

 • Katten vanuit Rusland importeren is weer mogelijk vanaf 27-05-2023.

Overige beslissingen met ingang van 01-01-2024:

 • Binnen FIFe komt een 'FIFe Feline Fund', voor onderzoeken naar gezondheid van katten. (20 voor, 14 tegen, 4 onthoudingen)
 • Wijziging rasstandaard Heilige Birmaan  - wijziging fouten.
  • Voorstel a) wijziging lijst van fouten (33 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
  • Voorstel b) wijziging lijst van fouten voor inhouding certificaat (35 voor, 3 tegen)
 • Registratie van tabbypatroon voor van (01) en harlekijn (02) katten in alle rassen mogelijk maken (28 voor, 8 tegen, 2 onthoudingen) - voorstel Mundikat
 • Poezen mogen niet meer dan 2 nesten per jaar krijgen met een maximum van 3 nesten in 24 maanden (FIFe B&R rules) (36 voor, 2 tegen) - voorstel Mundikat
 • Periode voor overdracht cattery na overlijden aan wettige erfgenaam aangepast naar 20 jaar (25 voor, 9 tegen, 4 onthoudingen)
 • Toevoegen van titels en certificaten voor kittens en junioren - Kitten Champion & Junior Champion (32 voor, 5 tegen, 1 onthouding)
 • Minimum aantal katten op show in Wit-Rusland aangepast naar 80. (23 voor, 13 tegen, 2 onthoudingen)
 • Uitzonderingen voor shows in Indonesië komen te vallen onder een nieuwe Annex 6 (33 voor, 5 tegen)
 • Shows in Italië (21 voor, 17 tegen) en Noorwegen (23 voor, 15 tegen) komen te vallen onder Annex 2.
 • Start van een nieuwe Winner Show: Black Sea Winner (BSW) door Moldavië, Roemenië en Oekraïne (34 voor, 3 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging van leeftijd voor shows (24 voor, 12 tegen, 2 onthoudingen):

Nieuwe leeftijden geldig voor showklassen per 01.01.2024. Vanaf bovenstaande datum zijn de leeftijden voor de klassen 9 - 12 als volgt:

  • klasse 12: 4 - 8 maanden (was 4 - 7 maanden)
  • klasse 11: 8 - 12 maanden (was 7 - 10 maanden)
  • klasse 9 of 10: 12 maanden en ouder (was 10 maanden en ouder).

Zoals altijd moeten katten worden ingeschreven in showklassen op leeftijd en gekeurd op leeftijd zoals geldig voor de klasse. Dit betekent dat vanaf 01.01.2024:

  • Katten, nog geen 8 maanden, ingeschreven moeten worden in klasse 12
  • Katten, nog geen 12 maanden, ingeschreven moeten worden in klasse 11
  • Katten, die voor 01.01.2024 al certificaten hebben behaald in de klasse 9 of hoger, behouden deze certificaten (en andere behaalde onderscheidingen) en moeten worden ingeschreven volgens de nieuwe leeftijdsclassificatie geldig vanaf 01.01.2024.

Als gevolg van de leeftijdswijziging voor de klassen 9 en 10:

  • Klasse 13a (Nieuwelingenklasse): 12 maanden of ouder
  • Klasse 14 (Huiskatten): ongecastreerde huiskatten van 12 maanden of ouder worden niet toegelaten tot shows
 • Verruiming van het aantal maanden waarin een Winner Show georganiseerd mag worden. (32 voor, 6 tegen)
 • Verlaging van het aantal katten voor een Breed BIS. (32 voor, 6 tegen)
 • Presentatie Best in Show moet ook in het Engels. (27 voor, 11 tegen)
 • Toevoeging jaar aan National Winner titel. (31 voor, 7 tegen)

2022 - Plzeň (Czech Republic)
26 & 27-05-2022

 

Beslissingen met ingang van 01-01-2023:

 • Er komt een nieuwe FIFe commissie voor Public Relations. (29 voor, 6 tegen, 1 onthouding)
 • Stoppen van vertalingen naar Duits en Frans tijdens de FIFe GA. (21 voor, 15 tegen)
 • Verduidelijking omschrijving artikel over accepteren buitenlandse leden. (34 voor, 1 tegen, 1 onthouding)
 • Update verouderde tekst in artikel over versturen agenda GA. (35 voor, 1 tegen)
 • Wijziging aantal groepen op shows voor de Neva Masquerade van 2 naar 4. (35 voor, 1 tegen)
 • Code voor de oogkleur voor katten met blauwe ogen moet geregistreerd worden. (20 voor, 14 tegen, 2 onthoudingen)
 • Opsplitsing silver/golden agouti pointed BLH/BSH 21 33 naar BLH/BSH 11 33 en BLH/BSH 21 33. (29 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Showen in controleklasse(13b) is weer mogelijk vanaf F1 na een crossbreeding (32 voor, 3 tegen, 1 onthouding)
 • Het mogelijk maken van het versturen van een digitale stamboom (26 voor, 9 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging bij het verwijderen van catterynamen (34 voor, 2 tegen)
 • Wijziging voor toegestane outcross EUR (European Shorthair) (23 voor, 10 tegen, 3 onthoudingen)
 • Aanpassing voor de benodigdheden voor behalen DM titel (25 voor, 9 tegen, 2 onthoudingen)
 • Een tattoo is niet meer toegestaan, gebruik van alleen microchips voor identificatie en registratie. (34 voor, 2 tegen)
 • FIFe logo en naam FIFe lid moet vermeld staan op de voorzijde van de stamboom (28 voor, 5 tegen, 3 onthoudingen)
 • Kittens moeten een microchip hebben bij verhuizing en deze moet op de stamboom vermeld staan (27 voor, 8 tegen, 1 onthouding)
 • Kittens mogen verhuizen op een leeftijd van 14 weken (voorheen 12 weken). (32 voor, 2 tegen, 2 onthoudingen)
 • Wijziging periode behouden cattery, na overlijden, door een wettelijke erfgenaam. (31 voor, 2 tegen, 3 onthoudingen)
 • BOM (Bombay) aangenomen als voorlopig erkend ras. (35 voor, 1 tegen)
 • Stemming over mogelijkheid erkenning Lykoi op basis van wetenschappelijk onderzoek niet gezien als 'naked breed' (31 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
 • LYO (Lykoi) aangenomen als voorlopig erkend ras. (33 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen)
 • Keurmeesters mogen vaker keuren op een niet FIFe show. (25 voor, 11 tegen)
 • Digitaal versturen van certificaat voor Judge Seminar wordt mogelijk. (34 voor, 1 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging corresponderen van wijzigingen bij keurmeesters (puur administratief) (32 voor, 2 tegen, 2 onthouding)
 • Start van een nieuwe Winner Show: Central European Winner (CEW) door Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slowakije (30 voor, 6 tegen)
 • Wijziging over dagen waarop shows mogen worden georganiseerd. (34 voor, 2 tegen)
 • Winner Shows moeten nu 1 jaar vooraf worden gemeld op de showkalender (voorheen 2 jaar). (33 voor, 1 tegen, 2 onthoudingen)
 • Wijziging over uitbetalen van keurmeesters op show. (34 voor, 2 tegen)
 • Verbod op import van katten uit Rusland en het houden van shows in Rusland.

2021 - Riga (Latvia)
30-09 & 01-10-2021

 

Beslissingen met ingang van 01-01-2022:

 • Wijziging EMS code Japanese Bobtail to JBS - Japanese Bobtail Shorthair. (29 voor, 1 tegen, 5 onthoudingen)
 • Wijziging in General Part voor de beschrijving van 09 (met wit). (29 voor, 6 tegen)
 • Wijziging in de rasstandaard van de Korat - 'stop' naar 'indentation'. (33 voor, 2 tegen)
 • Wijziging in de 'Breeding & Registration' regels Maine Coon (MCO) verwijderen verplichte HD-test. (29 voor, 6 tegen)
 • Voor nieuwe rasspecifieke testen is onderbouwd wetenschappelijk onderzoek verplicht. (21 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen)
 • De Novice-klasse voor MCO is alleen open voor katten geboren in noordoost Amerika (25 voor, 8 tegen, 2 niet uitgebracht)
 • Maine Coon (MCO) met blauwe ogen alleen toegestaan in 01 (van), 02 (harlekijn) en 03 (bicolour) katten. (21 voor, 12 tegen, 2 onthoudingen)
 • Verduidelijking regels over de definitie van het FIFe stamboek. (32 voor, 2 tegen, 1 onthouding)
 • Verduidelijking regels over de definitie van het FIFe stamboek - LO register. (33 voor, 1 tegen, 1 niet uitgebracht)
 • Speciale codes voor registratie en het gebruik van haakjes en hun betekenis. (26 voor, 9 tegen)
 • Zuster rassen, ook voor niet volledig erkende zuster rassen. (32 voor, 3 tegen)
 • Goedgekeurde raskruising voor SRL/SRS met BLH/BSH tot 01-01-2026. (31 voor, 4 tegen)
 • Afschaffing van de controleklasse (13b) voor F1 katten na een raskruising. (24 voor, 11 tegen)
 • Volledige erkenning van silver varieteiten bij Bengalen (BEN). (34 voor, 1 tegen)
 • Verlenging van de voorlopige training van keurmeesters in rasgroepen A,B,C,D. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Extra regel voor aanvragen toelatingsexamen leerlingkeurmeesters, verplicht als steward in BIS. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Mogelijkheden afnemen theorie-examen en praktijkexamens. (18 voor, 16 tegen, 1 onthouding)
 • Wijziging en toevoeging regels voor 'Student Judge Certificates'. (29 voor, 4 tegen, 2 niet uitgebracht)
 • Wijziging in regels voor de aanvraag van een examen. (27 voor, 4 tegen, 1 onthouding)
 • Voor beide onderdelen van examens is minimaal 80% score nodig. (28 voor, 5 tegen, 2 onthoudingen)
 • Toevoeging vragen over de showregels bij theorie-examens. (21 voor, 14 tegen)
 • Wijzigen hoeveelheid stages voor 'probational' judges. (25 voor, 10 tegen)
 • Wijzigen benodigheden examens in een volgende categorie. (24 voor, 11 tegen)
 • Wijzigen minimaal aantal katten voor shows in landen onder Annex 1 (22 voor, 12 tegen)
 • Verwijderen einddatum van uitzonderingen voor shows in landen onder Annex 4.(21 voor, 13 tegen, 1 onthouding)
 • Verlengen van uitzonderingen voor shows in landen onder Annex 6 t/m 31-12-2026. (26 voor, 8 tegen, 1 niet uitgebracht)
 • Toevoeging Denemarken aan lijst van landen die de Scandinavian Winner show organiseren. (33 voor, 2 tegen)
 • Toevoegen Maleisië aan lijst van landen met een uitzondering voor de hoeveelheid BIS voor een JW titel. (30 voor, 5 tegen)
 • Mogelijkheid om een 3-certificaten show te organiseren, eens per jaar. (21 voor, 14 tegen)
 • Toevoegen regel aan artikel over de datum van de World Show. (32 voor, 1 tegen, 2 onthouding)
 • Speciale regels voor de World Show. (32 voor, 3 tegen)
 • Nieuwe titel DSW (Distinguish Senior Winner) voor katten > 7 jaar. (29 voor, 6 tegen)