.

Kat in de zak. Valse stambomen

(door de medewerkers van het Stamboek)

KAT IN DE ZAK titel

Het stamboek krijgt op jaarbasis heel veel stamboomaanvragen ter verwerking.

Vooraf wordt de afstamming van de katten, die nog niet in het stamboekprogramma staan, gecontroleerd of deze genetisch klopt. Ook wordt gecheckt of er rassen in staan die verboden zijn volgens de ‘Breeding & Registration Rules’ van de FIFe.

Controleren
We controleren onder andere of de stambomen afgeven zijn door erkende verenigingen. Steeds vaker worden er katten gekocht in het buitenland en het risico bestaat dat er bij de aangekochte kat geen correcte stamboom geleverd wordt.

Er zijn Mundikat leden die dit is overkomen. Zij hebben letterlijk een ‘kat in de zak’ gekocht. Vaak voor veel geld want een kat in het buitenland kopen is kostbaar.

Het is niet alleen de aankoopprijs die hoger ligt maar ook de transportkosten lopen al snel ‘in de papieren’. En dan valt soms ook de ‘kwaliteit’ van de kat nog tegen bij aankomst.

Stambomen
Dat een kat een valse/nep stamboom heeft, komt meestal pas aan het licht als men een kopie hiervan naar de stamboeksecretaris stuurt voor het ‘importeren’ van de kat in het Mundikat stamboek. Die staat dan voor de vervelende taak een bericht te sturen dat deze ‘stamboom’ niet opgenomen kan worden in het stamboek. De koper van de kat is dan natuurlijk vreselijk teleurgesteld. Het Mundikat stamboek kan haar leden helpen om dit te voorkomen als men vooraf de stamboom/afstamming laat zien indien men voornemens is een kat in het buitenland te kopen.

Advies vragen bij het stamboek bij aankoop van een kat uit binnen- en buitenland.
In Nederland zit je meestal wel goed. Zeker als je bij een collega-fokker koopt die lid is van een Nederlandse vereniging. Helaas zijn er in Nederland ook organisaties die valse/nep stambomen afgeven.

Domesticats.nl was hier een voorbeeld van. De website is nu uit de lucht maar alertheid is geboden. Vraag bij twijfel een foto van de stamboom van het kitten dat je wilt kopen en stuur deze ter controle naar stamboek@mundikat.nl.

Bij de aankoop van een kitten in het buitenland is dit wat lastiger. Wanneer de fokker lid is van een FIFe club dan worden er dezelfde regels gehanteerd als bij Mundikat. De aangesloten landen kan je vinden op www.fifeweb.org. Komt de stamboom van een andere organisatie of is er twijfel, stuur dan een foto van de stamboom naar stamboek@mundikat.nl
We kunnen dan bekijken of de stamboom voldoet aan de eisen van de FIFe.

Waar moet een stamboom aan voldoen?
Op de stamboom moeten vermeld staan: de naam van de kat, het stamboeknummer, de geboortedatum, de EMS code (of de omschrijving van de kleur). Verder moet de naam van de vereniging die hem heeft uitgegeven en de paraaf of handtekening van degene die de stamboom gemaakt heeft, genoemd zijn. Daarnaast moeten op de stamboom de stamboeknummers en kleur (EMS of omschrijving) bij de ouders, grootouders en overgrootouders opgenomen zijn.

Rhythm3

 

Er zijn organisaties (TICA en CFA) die werken met een ‘slip’. Dit is de goedkoopste manier om een kat te registeren bij de betreffende organisaties. Deze slip bevat echter niet voldoende gegevens als men met de kat wil gaan fokken. Er moet dan alsnog een stamboom geleverd worden met minimaal 5 generaties.

green slip

Voorbeelden van stambomen zien die niet correct zijn

stamboom polen2

Op deze stamboom is geen kleur genoemd van de kat waarvoor de stamboom is afgegeven. Bij de vader is de kleur vermeld, maar bij de moeder echter niet en de rest van de stamboom is leeg. Er staat in de lege vakjes ‘brak danych’ wat ‘geen gegevens’ betekent. Bij deze stamboom gingen gelijk de alarmbellen af. Er is geen twijfel mogelijk. Het klopt niet.

valse stamboom2

Deze stamboom is waarschijnlijk gemaakt door iemand die dacht even snel wat geld te kunnen verdienen, want elke willekeurige kat kon hier een stamboom krijgen.  Helaas als je de stamboom ziet gaan ook hier veel alarmbellen af. De stamboeknummers zijn oplopend op één stamboom. Dit is niet mogelijk en dus gelijk een teken dat er iets niet klopt. Verder staan er geen kleuren van de katten vermeld en geen ras genoemd bij de ouders en voorouders. Dit is een echte ‘nepper’ die niet van een vereniging komt en dan ook niet geaccepteerd kan worden.

stamboom James2

Deze stamboom ziet er echt uit maar is niet van een officiële Poolse club. Wat we zien is dat er Kynologica op staat wat ‘hond gerelateerd’ is. Bij de kat zelf staat geen kleur vermeld maar alleen de EMS code van het ras NEM. Dit is ook bij de moeder het geval. Bij navraag door het stamboek bij contacten in Polen bleek deze stamboom niet van een erkende Poolse club te zijn en kon hij ook niet geaccepteerd worden.

Informeer vooraf
Kortom, gaat u een nieuwe kat aanschaffen, vraag dan advies en laat de stamboom nakijken voordat u de kat definitief gaat kopen. Het kan u geld besparen en belangrijker nog een teleurstelling en een hoop frustratie voorkomen. Het Mundikat stamboek helpt u graag met advies.

Medewerkers van het stamboek.